+
 Ajalugu | Värska Vesi
Veering EAS

Ajalugu

Muistse legendi järgi on Värska vetel imejõud. Pühade allikate ääres itkenud maaema Maarja kaasa kaotuse kurbust. Puhta armastuse pisarad lisasid väge maa sügavusest kerkivale veele. Värska veest saab janune tervist, tugevust ja pika ea. Rahvapärimustes on alati tera tõtt. Värska mineraalveed sisaldavad kasulikke aineid, mis mõjuvad soodsalt kogu organismile. Värska kandis elab rohkem hea tervisega auväärses eas inimesi kui mujal Eestis.

1967
Esimene mineraalvee puurkaev puuriti Värskas 1967. aastal.

1970
Mineraalvee villimist alustati 1973. aastal. Villitav mineraalvesi pärineb puurkaevust, mille sügavuseks on 470 meetrit. 70. aastatel turustati toodang Eestis. Mineraalvesi villiti 0,5l klaaspudelitesse.

1980
1986. aastal paigaldati Saksa DV tootmisliin NAGEMA, mis võimaldas tunnis villida 15000 0,5l klaaspudelit. Turustati sel perioodil lisaks Eestile Lätisse, Pihkva oblastisse, Peterburi, Valgevenesse. 1987. aastal villiti 17 milj. pudelit mineraalvett.

1990
1993. aasta 01. juunist reorganiseerimise käigus moodustus AS Värska Vesi, mis villib käesoleva ajani mineraalvett ning lisaks veel ka maitsestatud vett, gaseerimata joogivett (kaevu sügavus -150m), kalja. 1995. aastal alustati villimist PET-taarasse. Iseseisvusperioodil on eksporditud mineraalvett Läti Vabariiki.

2000
2003. aastast vastavad AS Värska Vesi tootmisruumid Euroopa Liidu poolt kehtestatud normidele. 2005 Värska Mineraalvesi on ainus Eesti tunnustatud looduslik mineraalvesi!

2008
Valmis uus 1300 m² nüüdisaegne ladu koos uute, töötajate jaoks vajalike olmeruumidega.

2010
Aprillis 2010 alustati uue tootmisliini paigaldust. Uus liin alustas tööd 19.05.2010. Investeeringu suurus oli kokku ligikaudu 48 miljonit krooni. EAS toetas liini soetamist 40% ulatuses ehk ligikaudu 18 miljoni krooniga.

2012
2012. aasta kevadel valmis uus ca 1000m²  valmistoodangu ladu ning juunikuus hakkas tööle klaaspudelis toodete villimisliin.