Ajalugu aastates | Värska Vesi

Ajalugu aastates

Muistse legendi järgi on Värska vetel imejõud. Pühade allikate ääres itkenud maaema Maarja kaasa kaotuse kurbust. Puhta armastuse pisarad lisasid väge maa sügavusest kerkivale veele. Värska veest saab janune tervist, tugevust ja pika ea. Rahvapärimustes on alati tera tõtt. Värska mineraalveed sisaldavad kasulikke aineid, mis mõjuvad soodsalt kogu organismile. Värska kandis elab rohkem hea tervisega auväärses eas inimesi kui mujal Eestis.

1967
Esimene mineraalvee puurkaev puuriti Värskas 1967. aastal.

1970ndad
Mineraalvee villimist alustati 1973. aastal. Villitav mineraalvesi pärineb puurkaevust, mille sügavuseks on 470 meetrit. 70. aastatel turustati toodang Eestis. Mineraalvesi villiti 0,5 l klaaspudelitesse.

1980ndad
1986. aastal paigaldati Värskasse Saksa DV tootmisliin NAGEMA, mis võimaldas tunnis villida 15 000 0,5 l klaaspudelit. Turustati sel perioodil lisaks Eestile Lätisse, Pihkva oblastisse, Peterburi, Valgevenesse. 1987. aastal villiti 17 miljonit pudelit mineraalvett.

1990ndad
1993. aasta 1. juunist moodustus reorganiseerimise käigus AS Värska Vesi, kes villib käesoleva ajani mineraalvett ning lisaks veel ka maitsestatud vett, gaseeritud ja gaseerimata joogivett (kaevu sügavus 95 m), kalja. 1995. aastal alustati villimist PET-taarasse. Iseseisvusperioodil on eksporditud mineraalvett Lätti.

2000ndad
2003. aastast vastavad AS-i Värska Vesi tootmisruumid Euroopa Liidu kehtestatud normidele. 2005. aastal on Värska mineraalvesi on ainus Eesti tunnustatud looduslik mineraalvesi. 2008. aastal valmis uus 1300 m² nüüdisaegne ladu koos uute, töötajate jaoks vajalike olmeruumidega.

2010
Aprillis 2010 alustati uue tootmisliini paigaldust. Uus liin alustas tööd 19.05.2010. Investeeringu suurus oli kokku ligikaudu 48 miljonit krooni. EAS toetas liini soetamist 40% ulatuses ehk ligikaudu 18 miljoni krooniga.

2012
2012. aasta kevadel valmis uus ligikaudu 1000 m²  valmistoodangu ladu ning juunikuus hakkas tööle klaaspudelis toodete villimisliin.