+
 Atbalstām | Värska Vesi
Veering EAS

Atbalstām

Pieteikšanās uz atbalstu

AS Värska Vesi vēlas sniegt savu ieguldījumu, lai padarītu mūsu dzīves vidi labāku, un tādēļ visas savas darbības laikā esam veicinājuši Igaunijas sporta kultūru un nodrošinājuši bērnus ar dažāda veida atbalstu. AS Värska Vesi prioritāte ir atbalstīt jaunus, veiksmīgus un talantīgus Igaunijas sportistus, lai veicinātu Igaunijas sporta nonākšanu lielajā pasaulē. Mēs nesponsorējam projektus, kas ir pretrunā ar mūsu vērtībām vai kaitē videi. Mēs arī neatbalstām pēdējā brīža piedāvājumus, peļņas nolūkā organizētus pasākumus un pasākumus ārpus Igaunijas.

Ja vēlies iesniegt pieteikumu uz AS Värska Vesi atbalstu, pieteikumā būtu jābūt šādiem punktiem:

  • informatīvam un īsam ieskatam, par ko ir projekts, kāds ir projekta mērķis, kas vada projektu, kāda ir mērķauditorija utt.
  • projekta budžets – plānotie izdevumi un ienākumi
  • vēlmes / prasības atbalstītājam – finansējums, preces utt.
  • projekta mediju plāns un programma – kā sponsori tiek prezentēti
  • citi atbalstītāji un sadarbības partneri

Lūdzu, nosūti rakstisku pieteikumu uz e-pasta adresi Rauno@varskavesi.ee.  Izskatām visus pieteikumus un par lēmumu informējam ar vēstuli uz pieteikuma iesniedzēja e-pasta adresi. Atbalsts ir atkarīgs no projekta budžeta un AS Värska Vesi iespējām.

AS Värska Vesi atbalsta