О предприятии

AS Värska Vesi было создано 1 июня 1993 года. Фирма занимается розливом и сбытом минеральной и питьевой воды. Вода Värska разливается в Вярска с 1973 года. Основными товарными знаками AS Värska Vesi являются Värska Originaal и Värska Allikavesi.

Meie visioon: Olla eelistatuim valik loodusliku mineraalvee ning joogivee toodete turul.

Meie missioon: Kvaliteetsed joogid Sinu tervise heaks.

Наши основные ценности:

  1. USALDUSVÄÄRSUS – me suhtume teistesse austuse ja usaldusega, täidame lubadused
  2. KVALITEET – tagada toodete stabiilne kvaliteet ja tervislikkus
  3. TRADITSIOONID – ehtsa ja esimese loodusliku mineraalvee tootja Eestis ning olla mineraalvee baasil toodete välja arendaja ja turule tooja
  4. KOOSTÖÖVALMIDUS – avatud koostööpakkumistele nii Eesti kui eksportturgudel
  5. JÄRJEPIDEV ARENG – tehnoloogiline areng, tootmise efektiivsuse tõstmine, keskkonnahoidlik käitumine ja loodusressuridest hoolimine

Предприятие ценит своих партнеров, работников, акционеров и среду, в которой оно действует, создавая для своих работников стабильные рабочие места и безопасные условия работы.

AS Metrosert выдало предприятию AS Värska Vesi сертификат Metrosert, mis tõendab, et ettevõtte toiduohutuse juhtimissüsteem vastab standardi ISO 22000:2018 nõuetele. Ettevõte on resertifitseeritud 2017. aastal perioodiks 2017-2020.