Peaminister Jüri Ratase külaskäik

Peaministri visiit Värska Vesi

5.mail külastasid peaminister Jüri Ratas ja riigihaldusminister Mihhail Korb Meremäed, Mikitamäed ja Värskat ja ühtlasti ka Värska Vesi tehast. Visiidi käigus tutvusid ministrid meie tootmisvõimalustega ning ettevõtte juhi Urmas Jõgevaga arutati ekspordi suurendamise võimalusi lähiturgudel ja kaugemal ning kasvu soodustava maksusüsteemi üle. Teise teemana käsitleti Setumaa valla loomist, mis Jõgeva hinnangul on tervitatav ja peaks endiselt jääma ikka Põlvamaa koosseisu mitte liituma Võrumaaga.

Suurima probleemina tõstis Urmas Jõgeva esile planeeritava pakendiaktsiisi negatiivse mõju ettevõtte kuludele. „Uus pakendiaktsiis suurendab toodete omahinda, mis nõrgendab meie konkurentsivõimet allhanke toodetel, sest teistes Balti riikides on regulatsioon ja tööjõud soodsamad. Hinnatõus kodumaiste toodete puhul kantakse küll osaliselt üle tarbijatele, kuid murettekitav on sealjuures see, et tarbijale kasvab hind aktsiisist oluliselt rohkem, sest lisanduvad käibemaks, kaubanduse juurdehindlus ja „hinnaümardus“, kommenteeris Jõgeva uut pakendiaktsiisi.