Selveri Värska Originaali spordikampaania reeglid

 1. Perioodil 31.10.-13.11.2017 (kaasa arvatud) toimub tarbijakampaania (edaspidi Kampaania), mida korraldab Värska Vesi AS, registrikood 10251987, asukoht Pikk 41, Värska, 64001, Põlvamaa (edaspidi Kampaania Korraldaja).
 2. Kampaanias osalevad järgmised Värska Originaal kaubamärgi all Selveris müügilolevad Värska tooted. Kampaania tooted koos EAN koodidega on järgnevad:

Värska Originaal 0,5L PET 4740042100028

Värska Originaal 1,5L PET 4740042100011

Värska Originaal 6-pakk 6×1,5L PET 4740042900000

Värska Originaal karboniseerimata 1,5L PET 4740042000762

Värska Originaal karboniseeritud 1,0L PET 4740042000809

Värska Originaal karboniseeritud 6×1,0L PET 4740042900222

 1. Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud Kampaania perioodil, st ajavahemikul 31.10.-13.11.2017 (kaasa arvatud) ükskõik millisest Selveri poest Kampaania toote ning esitanud enne ostu sooritamist Partnerkaardi, milledel peavad olema registreeritud kaardiomaniku kontaktandmed Selveri andmebaasis.
 2. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 3 nimetatud tingimuse, osalevad loosimises, milles kampaania lõppemisel loositakse välja kaks 1000 euro väärtuses treeningvarustust Sportlandist. Auhinnafondi suurus on 2000 eurot.
 3. Võitja nimi avaldatakse Selveri www.selver.ee ning Värska www.varskavesi.ee kodulehel hiljemalt 21. november 2017.
 4. Osaleja peab auhinna kättesaamisel esitama oma isiku tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba, ID kaart) ning Partnerkaardi. Auhind väljastatakse võitjale eelnevat tema poolt valitud Sportlandi kaupluses.
 5. Võidetud auhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, saadud auhinna (1000 euro väärtuses treeningvarustust Sportlandilt) ei asendata teise auhinnaga ega hüvitata selle maksumust rahas.
 6. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult ning osaleja nime avalikustamisega.
 7. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Auhindade väljaandmisega seotud maksud tasub Korraldaja.
 8. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada lisaväärtuste väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 9. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult Värska Vesi AS, registrikood 10251987, asukoht Pikk 41, Värska, 64001, Põlvamaa või e-posti aadressil mail@varskavesi.ee. Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.varskavesi.ee