Ajalugu aastates

Muistse legendi järgi on Värska vetel imejõud. Pühade allikate ääres itkenud maaema Maarja kaasa kaotuse kurbust. Puhta armastuse pisarad lisasid väge maa sügavusest kerkivale veele. Värska veest saab janune tervist, tugevust ja pika ea. Rahvapärimustes on alati tera tõtt. Värska mineraalveed sisaldavad kasulikke aineid, mis mõjuvad soodsalt kogu organismile. Värska kandis elab rohkem hea tervisega auväärses eas inimesi kui mujal Eestis.

1967
Esimene mineraalvee puurkaev puuriti Värskas 1967. aastal.
1967
1973
Mineraalvee villimist alustati 1973. aastal. Villitav mineraalvesi pärineb puurkaevust, mille sügavuseks on 470 meetrit. 70. aastatel turustati toodang Eestis. Mineraalvesi villiti 0,5l klaaspudelitesse.
1973
1986
1986. aastal paigaldati Saksa DV tootmisliin NAGEMA, mis võimaldas tunnis villida 15000 0,5l klaaspudelit. Turustati sel perioodil lisaks Eestile Lätisse, Pihkva oblastisse, Peterburi, Valgevenesse. 1987. aastal villiti 17 milj. pudelit mineraalvett.
1986
1993
1993. aasta 01. juunist reorganiseerimise käigus moodustus AS Värska Vesi, mis villib käesoleva ajani mineraalvett ning lisaks veel ka maitsestatud vett, gaseerimata joogivett (kaevu sügavus -150m), kalja.
1993
1995
1995. aastal alustati villimist PET-taarasse. Iseseisvusperioodil on eksporditud mineraalvett Läti Vabariiki.
1995
2003
2003. aastast vastavad AS Värska Vesi tootmisruumid Euroopa Liidu poolt kehtestatud normidele.
2003
2005
2005 Värska Mineraalvesi on ainus Eesti tunnustatud looduslik mineraalvesi!
2005
2008
Valmis uus 1300 m² nüüdisaegne ladu koos uute, töötajate jaoks vajalike olmeruumidega.
2008
2010
Aprillis 2010 alustati uue tootmisliini paigaldust. Uus liin alustas tööd 19.05.2010. Investeeringu suurus oli kokku ligikaudu 48 miljonit krooni. EAS toetas liini soetamist 40% ulatuses ehk ligikaudu 18 miljoni krooniga.
2010
2012
2012. aasta kevadel valmis uus ca 1000m² valmistoodangu ladu ning juunikuus hakkas tööle klaaspudelis toodete villimisliin.
2012
2013
2013. aasta juunikuus läks käiku joogivee kanistrite uus villimisliin.
2013
2014
2014. aastal tuli turule Värska Originaal 1 liitrises PET-pudelis.
2014
2014
2014. aastal toimus AS Värska Vesi omanike vahetus. Uus omanik on Emphora Holding OÜ.
2014
2015
2015. aasta jaanuaris loodi AS Värska Vesi tütarfirma- Originaal Transport OÜ.
2015
2015
2015. aasta algul viidi lõpule kontorihoone renoveerimine koos teise korruse väljaehitamisega.
2015
2016
2016. aasta kevadel valmis AS Värska Vesi uus puurkaev allikavee tootmiseks.
2016
2017
2017. aasta algul võtsime kasutusele uue majandustarkvara NAVISION.
2017
2017
2017. aasta aprillis viidi lõpule veetöötluskompleksi laiendamine.
2017
2017
2017. aasta lõpus toimus puhastusseadmete ehitus.
2017
2018
Veebruaris 2018 lõppes tootmisseadmete uuendamise esimene etapp - paigaldati uus etikettija, sangataja ning multipakendaja.
2018
2018
2018 aasta lõpus valmis uus tootmishoone.
2018
2019
2019 aasta algul paigaldati uude tootmishoonesse mahlajookide villimiseks pastöör, segamismahutid ning uus CIP-pesusüsteem.
2019
2019
Aprillis 2019 alustati mahlajookide -Värska Vurtsvasser(õuna ja mustika) villimist.
2019
2019
2019. aasta sügisel valmis uus kerge välisladu, tegime territooriumi parendusi.
2019
2019
2019. aasta lõpus toimusid uued tootearendused – lisandus Värska Vurtsvasser Rabarberi-vaarika 1L ning kõiki Vurtsvassereid hakati villima ka 0,5L PET-pudelitesse ja 0,33L klaaspudelitesse.
2019
2020
2020. aasta kevadest on Värska Originaal 1L PET-pudel 20% taaskasutatud plastist.
2020
2020
2020. aastal vahetasime välja tootmiskompleksi valgustuslahenduse, minnes üle LED-valgustusele.
2020
2020
2020. aasta lõpus paigaldasime ettevõtte katusele päikesepaneelid.
2020
2021
2021. aasta alguses lisandus uus PET-pudelite villimisliin lisandväärtusega toodete villimiseks.
2021
2021
2021. aasta alguses lisandus tooteportfelli Värska Vurtsvasser Mango-Passion 1L ja 0,5L PET ja Värska Granaat 1,5L ja 0,5L PET.
2021
2021
2021. aasta kevadel lisandu tooteperekonda lisaks ka Värska Naturaal Plus 1,5L ja 0,5L PET ja Värska Sport 0,75L PET.
2021
etEesti