Ettevõttest

AS Värska Vesi loodi 1. juunil 1993. aastal. Firma tegeleb mineraalvee ja joogivee villimise ja turustamisega. Värska vett villitakse Värskas juba aastast 1973. AS Värska Vesi (alates 2022.a.  jaanuarist AS Värska Originaal) põhilisteks kaubamärkideks on Värska Originaal, Värska Naturaal, Värska Vurtsvasser ja Värska Naturaal Plus.

Meie visioon: Olla eelistatuim valik loodusliku mineraalvee ning mineraalvee põhiste tervislike toodete turul.

Meie missioon: Kvaliteetsed joogid Sinu tervise heaks.

Meie põhiväärtusteks on:

USALDUSVÄÄRSUS – me suhtume teistesse austuse ja usaldusega, täidame lubadused

KVALITEET – tagada toodete stabiilne kvaliteet ja tervislikkus

TRADITSIOONID – ehtsa ja esimese loodusliku mineraalvee tootja Eestis ning olla mineraalvee baasil toodete välja arendaja ja turule tooja

KOOSTÖÖVALMIDUS – avatud koostööpakkumistele nii Eesti kui eksportturgudel

JÄRJEPIDEV ARENG – tehnoloogiline areng, tootmise efektiivsuse tõstmine, keskkonnahoidlik käitumine ja loodusressuridest hoolimine

Ettevõte väärtustab oma partnereid, töötajaid, aktsionäre ja keskkonda, milles ta tegutseb, luues oma töötajatele stabiilsed töökohad ja ohutud töötingimused.

AS Metrosert on välja andnud AS Värska Originaalile sertifikaadi, mis tõendab, et ettevõtte toiduohutuse juhtimissüsteem vastab standardi ISO 22000:2018 nõuetele.