Ettevõttest

AS Värska Vesi loodi 1. juunil 1993. aastal. Firma tegeleb mineraalvee ja joogivee villimise ja turustamisega. Värska vett villitakse Värskas juba aastast 1973. AS Värska Vesi põhilisteks kaubamärkideks on Värska Originaal ja Värska Allikavesi.

Meie visioon: Olla eelistatuim valik loodusliku mineraalvee ning joogivee toodete turul.

Meie missioon: Kvaliteetsed joogid Sinu tervise heaks.

Meie põhiväärtusteks on:

  1. USALDUSVÄÄRSUS – me suhtume teistesse austuse ja usaldusega, täidame lubadused
  2. KVALITEET – tagada toodete stabiilne kvaliteet ja tervislikkus
  3. TRADITSIOONID – ehtsa ja esimese loodusliku mineraalvee tootja Eestis ning olla mineraalvee baasil toodete välja arendaja ja turule tooja
  4. KOOSTÖÖVALMIDUS – avatud koostööpakkumistele nii Eesti kui eksportturgudel
  5. JÄRJEPIDEV ARENG – tehnoloogiline areng, tootmise efektiivsuse tõstmine, keskkonnahoidlik käitumine ja loodusressuridest hoolimine

Ettevõte väärtustab oma partnereid, töötajaid, aktsionäre ja keskkonda, milles ta tegutseb, luues oma töötajatele stabiilsed töökohad ja ohutud töötingimused.

AS Metrosert on välja andnud AS Värska Vesi’le Metrosert sertifikaat, mis tõendab, et ettevõtte toiduohutuse juhtimissüsteem vastab standardi ISO 22000:2018 nõuetele. Ettevõte on resertifitseeritud 2017. aastal perioodiks 2017-2020.