Värska Originaali 1,5L kuuspaki “KORVPALLi” tarbijakampaania reeglid

 1. Perioodil 01.01–22.03.2020 (kaasa arvatud) toimub Eesti poodides Värska kampaania (edaspidi kampaania), mida korraldab AS Värska Vesi, registrikoodiga 10251987, asukohaga Pikk 41, Värska 64001, Võrumaa (edaspidi kampaania korraldaja). 
 2. Kampaanias osaleb Värska 1,5 L kuuspakk EAN-koodiga 4740042900000 (edaspidi kuuspakk).
 3. Kampaanias osalevad automaatselt kõik isikud, kes on ostnud kampaania perioodil, st ajavahemikul 01.01–22.03.2020 (kaasa arvatud), Eesti kauplusest vähemalt 1 (ühe) kampaania toote (kuuspakk), täidavad ära kuuspakis sisalduva põhjapapi ja panevad selle PAF Eesti-Läti korvpallimängule sisenedes loosikasti.
 4. Kõik kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 3 nimetatud tingimuse, osalevad loosimises. Kriteeriumit saab täita mitmekordselt ehk iga Värska 1,5 L kuuspakk annab ühe hääle ning ühe tasuta pileti PAF Eesti-Läti korvpallimängule.
 5. Kampaania võitjate nimed avaldatakse Korvpalliliidu kodulehel www.basket.ee ja Värska kodulehel www.varskavesi.ee hiljemalt 25.05.2020.
 6. Kampaania auhindadeks loositakse 2 x 2 VIP-piletit koondise mängule, ehtsad koondise särgid ja 5x Värska Originaali kuuvaru (5 x 6 pakki ehk 30 pudelit 1,5 L Värska Originaali). 
 7. Kampaania auhinnad loosib Korvpalliliit välja pärast kampaania perioodi lõppemist ning võitjate nimed avaldatakse Värska kodulehel www.varskavesi.ee hiljemalt 25.05.2020. Auhinna kättesaamiseks tuleb kirjutada meiliaadressile rauno@varskavesi.ee või helistada telefonil +372 5330 2876 ning leppida kokku auhinna kättesaamise aeg ja koht. Auhinna kättesaamisel tuleb esitada isikut tõendav dokument (pass, juhiluba või ID-kaart).
 8. Võitjad, kes ei ole hiljemalt 24.06.2020 auhindu välja võtnud, kaotavad õiguse auhindadele.
 9. Kampaanias osalejate taotlusel ei asendata auhindu mõne teise auhinnaga, samuti ei hüvitata auhindade maksumust rahas.
 10. Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks kampaaniaga seotult ning osaleja nime avalikustamiseks Värska kodulehel www.varskavesi.ee ja Korvpalliliidu kodulehel www.basket.ee.
 11. Kampaania korraldaja ei vastuta selle eest, et kampaanias osaleja auhindade kätteandmisest kõrvale jääb, kui kampaanias osaleja eirab kampaania korraldamise tingimusi, samuti muude ebaõnnestumiste korral (võitja ei vaata www.varskavesi.ee veebilehelt kampaania tulemusi jmt), mis ei ole tingitud kampaania korraldaja süüst.
 12. Kampaania korraldaja tasub kampaaniaga seotud maksud seaduses ettenähtud ulatuses ja korras. Kampaanias osaleja ei pea ise seoses auhinna saamisega mingeid lisamakse tasuma.
 13. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seaduste kohaselt.
 14. Kampaania korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest viivitamatult kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
 15. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult postiaadressil AS Värska Vesi, Pikk 41, Värska 64001, Põlvamaa, või e-posti aadressil rauno@varskavesi.ee . Kampaania reeglid on avaldatud veebilehel www.varskavesi.ee/korvpall.