Värska Vesi AS muudab oma tootmise roheliseks

Värska Vesi AS viib kogu tootmise täielikult üle rohelisele elektrienergiale ja ühe sammuna on ka kogu tootmishoone kaetud päikesepaneelidega. Samuti võttis ettevõte esimesena Eesti joogitootjatest kasutusele taaskasutatud plasti sisaldavad pudelid 2020. aasta aprillis.
 
„Meie eesmärk on viia kogu ettevõtte tegevuse jalajälg miinimumini ja anda sellega oma panuse meie keskkonna puhtana hoidmisesse. Nüüdsest villitakse Eesti kultustoodet Värska Originaali ja kõiki teisi Värska Vee tooteid pudelitesse ainult rohelise energia toel. Lisaks kasutame tehases ära ka päikeseenergia, mida toodavad meie enda päikesepaneelid,“ rääkis Värska Vesi AS juhatuse esimees Urmas Jõgeva.
 
„Olles maapõuest voolavate tervistavate vete allikate lättel, tunnetame erilist vajadust puhast keskkonda iga oma sammuga hoida. Tootmises taastuvaid keskkonnasõbralikke ressursse kasutades saavad ettevõtted kasvatada nõudlust nende järele,“ lisas Jõgeva.
 
Jõgeva toonitab, et keskkonnahoiu seisukohalt on väga oluline ka plastpudelite taaskasutamise küsimus ning seetõttu võttis Värska Vesi AS Eestis esimese joogitootjana kasutusele taaskasutatud plasti ehk rPET materjali sisaldavad pudelid ning rajas selle sammuga teed ka teistele Eesti joogitootjatele.
 
„Plaanime järjest suurendada taaskasutatud plasti osakaalu oma toodetes. Maailm upub plastjäätmetesse. Mõistlik oleks plastjäätmeid täismahus uuesti ringlusesse saata ja väärindada. Eelistades taaskasutatud plastist pudeleid tekitame nõudlust selle materjali järele ja rPET pakendist tekkiv CO2 jalajälg on 79% väiksem kui esmase toorme kasutamine. Juba 20 % taaskasutatud materjali juures hoiab Värska Vesi AS kokku 14 tonni naftat,“ rääkis Jõgeva. „Siinkohal on hea märkida, et tänu Eesti pandipakendi süsteemile korjatakse Eestis kokku ja saadetakse reaalselt taaskasutusse ligi 90% plastist joogipudelitest“.