ESTPLA-35 toetus

Mai lõpus Eestist Afganistani suundunud sõdurid ehk Estpla-35, sealse kontingendi vanem, kolmeliikmeline rahvuslik toetuselement ning ROLE-2 arst on praeguseks eelmiselt rotatsioonilt teenistusülesanded üle võtnud.

Samuti alustati teenistusülesannete täitmist Kabulis, Resolute Support Mission raames. Tutvutud on oma operatsioonialaga ning saavutatud valmidus vastutusalas julgestusrühmana tegutsema. Covid-19 piirangutest tulenevalt on põhifookus valmidusülesannete täitmisel baasis ning missiooni-spetsiifilise väljaõppe läbiviimisel.

Estpla-35 tänab ettevõtteid Вярска Оригинаал ja A. Le Coq toetuse eest, mida osutati missioonipiirkonda siirdunud üksusele. Sõduritele saadeti mineraalvett, alkoholivaba õlu ja muid karastusjooke.

https://m.facebook.com/s6durileht/photos/a.340575132018/10157069740067019/?type=3&source=48